Zelfbouw, Centrumeiland Amsterdam

Het Centrumeiland van IJburg moet dé zelfbouwlocatie worden van Amsterdam. In tegenstelling tot het inmiddels volgebouwde Haveneiland zijn er veel meer kavels gereserveerd voor zelfbouw. Het grote voordeel van zelfbouw is dat je als koper je eigen architect kiest en je de woning helemaal volgens eigen wensen en ideeën kunt bouwen. Bouwen op het Centrumeiland is echter niet welstandsvrij en er zijn ook regels over het te bouwen volume van de woning en de bouwvorm. Deze regels laten echter genoeg ruimte voor zeer diverse en unieke woningontwerpen. Wonen op twintig minuten van het centrum van Amsterdam, in een moderne woning ontworpen op de eigen woonwens: dat is toch een unieke kans? Pieter van het Kaar, architect en een van de oprichters van Mannen in de ruimte, woont al tien jaar op IJburg en is verknocht aan het unieke woonklimaat en de aanwezigheid van water rondom.

 

Bouwen in hoge dichtheid en toch maximaal woongenot

De beoogde hoge dichtheid van woningen op het Centrumeiland vereist een slimme omgang met de beschikbare ruimte. Het gebied is ingedeeld in grote collectieve kavels voor bouwgroepen en kleinere kavels. De grotere kavels zijn bestemd voor collectieve particulier opdrachtgevers (CPO) en woningcorporaties. De kleinere kavels zijn voor de individuele woningbouw of de ‘Samen in het Klein’ kleinere bouwgroepen (2 tot 4 huishoudens).

Zeker deze laatste kleine kavels leiden tot smalle maar hoge woningen. Een goede plattegrond is belangrijk om te voorkomen dat veel van de beschikbare ruimte op gaat aan trappen, gangen en constructie. Wij zoeken naar optimaal ruimtegebruik door efficiënt om te gaan met de plattegrond, de constructie en de gebouwinstallaties. zonder dat dit ten koste gaat van de indelingsvrijheid.

 

Voldoende daglicht met behoud van privacy in een stadswoning

Het hebben van voldoende daglicht is belangrijk voor het wooncomfort in een woning. In een stedelijke situatie, waar woningen dichter op elkaar staan, is daglicht schaarser en is inkijk door de ramen iets om rekening mee te houden. Een woonkamer op de verdieping is een mogelijke oplossing hiervoor. Een hoger gelegen kamer ontvangt meer daglicht en voorkomt inkijk vanaf de straat. De relatie met de tuin is dan uiteraard een aandachtspunt. Verder zijn dakterrassen populair, niet alleen vanwege de extra buitenruimte als aanvulling op de tuin maar ook vanwege de privacy en het zonlicht.

 

Kosten besparen door vooroverleg met Welstand

Belangrijk in het proces is het overleg met de gemeente en de Welstandcommissie. Hiermee is in vroeg stadium overleg over de ideeën en de inpassing in het beoogde straatbeeld en wordt voorkomen dat de plannen in een ver uitgewerkt stadium gewijzigd moeten worden.

Bekijk ook onze pagina over het ontwerp- en bouwproces.

 

Rainproofing

Op Centrumeiland ben je verplicht om het grootste deel van het regenwater op eigen terrein af te infiltreren of bij extreme regelval vertraagd af te voeren. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk. Het opslaan van het hemelwater in een vat zodat het later gebruikt kan worden voor het sproeien van de tuin of het wassen van de auto is een mogelijkheid. Een groendak helpt ook, veel van het regenwater wordt opgevangen en de rest wordt vertraagd afgegeven. Los van de biodiversiteit en de buffer tegen opwarming helpt een groendak dus bij het halen van de hier geldende ‘Rainproof-doelstellingen’. Tot slot heeft de gemeente Amsterdam een standaard infiltratieput voorgeschreven. Deze put werkt als een buffervat waar bij regenval het water wordt opgeslagen en langzaam zal infiltreren in de zandgrond. Dit systeem is onder meer toegepast in onze projecten voor de verbouwde huisartsenpraktijk in Uddel en het Eco Beach House in Egmond aan Zee.