Vrijstaande woning, Marianne & Herman

Vrijstaande levensloopbestendige woning

De uitdaging bij dit project was om een zoveel mogelijk gelijkvloerse woning te ontwerpen op een kavel waarvoor een minimale kaphelling van 35 graden geldt.

Uit de variantenstudie bleek dat de woning het beste in een knik tegen de noordzijde van het bouwvlak aangelegd kon worden. Hierdoor wordt een beschutte plek op de zuidkant gecreëerd en krijgt de tuin de meest gunstige indeling met een oprit aan de noordkant en een ruime tuin aan de zuidzijde. Het aanzicht vanaf de noordelijke straathoek (tevens entree van het wijkje) werd hierdoor echter erg massaal. Door hier het hoekstuk weg te laten ontstaan twee kleinere bouwvolumes die passen bij de kleine schaal van het dorp. Een transparant bouwdeel verbindt de twee volumes met elkaar.

Over de lengteas van de woning ligt de scheidslijn tussen het open gedeelte met woonkamer en keuken aan de zuidkant en het meer gesloten gedeelte met de slaapkamer, badkamer en garage aan de noordkant. Dit contrast komt ook in de gevels naar voren door het verschil in de gemetselde vlakken en de transparante gevels van het gedeelte met plat dak.

Jaartal

  • 2016-2017

Opdrachtgever

  • Particulier

Locatie

  • Drouwen (DR)