Gezondheidscentrum, de Wijk

Massieve houtbouw/ CLT, Circulair

De apotheekhoudende huisartsenpraktijk en de fysiotherapiepraktijk vroegen ons op een locatie aan de rand van het dorp een nieuw modern gezondheidscentrum te ontwerpen.

Op de beoogde locatie staat nu een bibliotheekgebouwtje uit begin jaren tachtig dat in verbinding staat met het naastgelegen verzorgingstehuis. Vanuit duurzaamheidsoogpunt had het de voorkeur om zoveel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden. De gebouwstructuur bestaat grotendeels uit houten spanten met een bruikbare ruimte tussen de kolommen. De plafondhoogte was echter te laag en zou een probleem opleveren voor een moderne praktijk. Het bestaande gebouw wordt daarom gedemonteerd, de fundering blijft gehandhaafd. Op deze fundering komt op het stramien van de voormalige bibliotheek een nieuwe draagconstructie van houten kolommen met een dak en stabiliteitswanden van kruislaags verlijmd hout (CLT).

CO2-negatief, biobased en circulair

Dankzij het hergebruik van de bestaande fundering en het gebruik van een houten draagconstructie is de CO2 footprint van het gebouw negatief. Met de bouw wordt CO2 opgeslagen in plaats van uitgestoten. De isolatie is damp-open en op basis van houtvezels, de gevelbekleding is verduurzaamd hout. Alle grondstoffen voor het nieuwe gebouw komen hiermee uit hernieuwbare bronnen.

Bestaande spanten en repeterende moduulmaten

Naast het hergebruik van de bestaande fundering worden de spanten van het bestaande gebouw opnieuw ingezet op de plekken waar een grotere overspanning gewenst is: de oefenzaal van de fysiotherapiepraktijk en de back-office van de huisartsenpraktijk. Aan de buitenzijde van het gebouw geven deze twee zadeldaken het gebouw een herkenbaar profiel en herinneren ze aan de voormalige bibliotheek.

In het programma van eisen werden grotere en kleinere spreekkamers gevraagd. Omdat verschillende moduulmaten het repetitievoordeel van het prefab bouwsysteem zou wegnemen en het gebouw minder flexibel zou maken, is ervoor gekozen het gebouw met één basismodule op te zetten, waarbinnen alle functies in het gebouw zijn uitgewerkt.

Schermen voor privacy en schaduw

Het gezondheidscentrum heeft – net als het bestaande bibliotheekgebouw – een verbindingsgang met het bestaande verzorgingshuis. Op dit punt is ook de entree van het nieuwe gebouw gelegen. Een gevolg hiervan is dat de spreek- en behandelruimtes aan de straatzijde kwamen te liggen. Speciale schermen onder een brede luifel zorgen ervoor dat de inkijk vanaf de straat wordt beperkt en genoeg schaduw voor de hinderlijke middagzon wordt gecreëerd.


Gerelateerde pagina’s:

Thema’s / Huisartsenpraktijken

Jaartal

  • 2018

Opdrachtgever

  • Apotheekhoudende huisartsenpraktijk De Wijk & Praktijk voor Fysiotherapie | de Wijk – Koekange

Locatie

  • De Wijk (DR)

Bouwmethode

  • Massieve houtbouw (CLT)

Status

  • niet uitgevoerd