Houtbouw

Bouwen in hout heeft de toekomst. Er is geen reden meer om een eengezinswoning niet in hout te bouwen, gebouwen van 4 tot 6 lagen kunnen probleemloos in hout worden geconstrueerd. Bouwen in hout is gezonder, milieuvriendelijker en schoner dan bouwen in steen. Zorgen om geluidsoverlast, brand of stevigheid zijn misplaatst. Met voldoende kennis levert bouwen in hout een betere woning op dan bouwen in steen.

 

Milieuvriendelijk bouwen in hout

Hout is een hernieuwbare grondstof. Er is veel discussie over geweest, maar inmiddels is duidelijk dat Europa voldoende hout kan produceren voor de volledige woningvraag. Het hout in de woning slaat CO2 op, de woning levert hiermee een positieve bijdrage aan de globale CO2-reductie.

 

Beter isoleren met hout

Het goed isoleren van een gebouw is eenvoudiger bij houtbouw dan bij stenen bouw. Hout zelf isoleert bijna 10x beter dan beton of kalkzandsteen. Bij houtskeletbouw (HSB) is het daarnaast mogelijk tussen de stijlen te isoleren, terwijl bij stenen bouw de isolatie voor de constructie langs geplaatst moet worden. Bij hout is het dus mogelijk dezelfde isolatiewaarde te creëren met minder wanddikte. Zeker op locaties waar de ruimte gering is, maakt dit een groot verschil.

 

Gezonder binnenklimaat en een gezondere bouwplaats met hout

Een woning gebouwd in hout en geïsoleerd met natuurlijke materialen heeft een gezonder binnenklimaat dan een traditioneel gebouwde woning. Een houten woning heeft een stabielere luchtvochtigheid en een betere akoestiek. De gebruikte natuurlijke materialen hebben een veel lagere uitstoot van giftige gassen dan materialen op basis van steen of aardolie.

Niet alleen het binnenklimaat van het opgeleverde gebouw is gezonder, al tijdens de bouw zelf heeft houtbouw voordelen. Op de bouwplaats is er minder bouwstof, de materialen zijn lichter en beter te hanteren en de producten zijn veel minder schadelijk voor de gezondheid van de bouwvakkers.

 

Is bouwen in hout niet veel gehoriger?

Ja, houtbouw is gevoeliger voor geluidsoverlast en brand dan steen. Echter door de materialen goed toe te passen is dit geen probleem. Geluidsoverlast is te voorkomen door verdiepingsvloeren zwevend uit te voeren. De holle ruimtes in tussenwanden werden vroeger nog wel eens open gelaten, waardoor een klankkast ontstond en je de persoon aan de andere kant van de ruimte kon verstaan. Door ook binnen in de woning de holle ruimtes de vullen met isolatie wordt dit voorkomen.

 

Hoe brandveilig is een houten gebouw?

Een constructie van hout is niet gevaarlijker bij brand dan een constructie van beton en is veiliger dan een constructie van staal. Een houten constructie brandt langzaam en zeer voorspelbaar en bezwijkt niet plotseling zoals dat bij staal het geval is. Wel is het belangrijk goed rekening te houden met de eigenschappen van hout en de zwakke punten ondervangen met de juiste maatregelen. Zo kan gevelhout geïmpregneerd worden of kan gekozen worden voor een houtsoort die minder gemakkelijk brandt.

 


Gerelateerde pagina’s: Typen houtbouw