MENU CLOSE

Duurzaam bouwen

“Werkelijk duurzaam bouwen gaat veel verder dan goed isoleren en een warmtepomp.”

 

De basis van duurzaam bouwen: hout

Duurzaam bouwen is een belangrijk uitgangspunt in al onze projecten. Al sinds de start van ons bureau werken wij bij voorkeur met hout en biobased bouwmaterialen. Dampopen isoleren, met natuurlijke materialen zoals houtvezel, vlas of cellulose, is een vak apart. Inmiddels hebben we hier ruime ervaring in opgebouwd. Met een netwerk van gespecialiseerde constructeurs en adviseurs kunnen wij garanderen dat de materialen op een juiste manier worden toegepast en dat zowel de bouwkwaliteit als het wooncomfort uitstekend is.

duurzaaam-bouwen-houtskeletbouw-mannenindruimte
Plaatsing van het prefab houten skelet bij het Strandhuis in Egmond (foto: Pieter de Boer Bouw en Ontwikkeling)

Circulair bouwen

Recentelijk hebben we een onderzoek gedaan naar de vergroting van het aandeel hergebruikte materialen. Met het gebruik van natuurlijke materialen zijn onze gebouwen in principe circulair, maar dit zijn vaak nieuwe materialen die pas bij een volgend gebruik gerecycled gaan worden. In ons project voor de circulaire villa in Ter Aar hebben we hierin bijvoorbeeld een stap gezet door de gevel te maken van sloopmateriaal van de oude woning. Als we het aandeel gebruikte bouwmaterialen ten opzichte van nieuwe materialen weten vergroten kan de energie- en CO2-footprint van de ingezette bouwmaterialen verder worden verlaagd. Deze stap is nog niet zo eenvoudig, we zullen hierin nog een tijdje moeten pionieren.

Ontwerp en energie

Niet alleen duurzaam materiaalgebruik is belangrijk, ook energiezuinig bouwen is noodzakelijk om de enorme CO2 en energievoetprint van de gebouwde omgeving te verlagen. Als uitbreiding van de Trias Energetica hebben wij de Energiecascade ontwikkeld. In het kort is de Energiecascade een stappenplan om het energiezuinigheid van het project te ontwikkelen in samenhang met het ontwerp van het gebouw.

 

De Energiecascade betekent in het kort de volgende stappen:

  1. Maak een ontwerp dat efficiënt omgaat met de beschikbare energie.
  2. Minimaliseer de warmteverliezen van de gebouwschil.
  3. Zorg voor een efficiënte warmteopwekking en warmteafgifte.
  4. Zorg voor lokale opslag van overproductie.

Met onze software rekenen wij de verschillende stappen uit, waardoor wij tijdens het ontwerpproces kunnen experimenteren met verschillende concepten en uiteindelijk de maatregelen effectief ingezet worden. Ga naar de pagina over de Energiecascade om meer te lezen.

Door via de energiecascade na te denken over het concept en de verschillende maatregelen wordt het volledige systeem duidelijk. Het zijn niet langer losstaande oplossingen en acties waarmee onafhankelijk energie bespaard wordt, maar een samenhangend geheel. Waar beslissingen elkaar beïnvloeden en elkaar versterken of elkaar juist in de weg zitten. Het resultaat is een woning die niet alleen een lagere energierekening geeft, maar ook comfortabel is en toekomstbestendig en geen onevenredige druk geeft op nutsvoorzieningen.

 

Koplopersrol

Aan ons als architecten is het de taak om het totaaloverzicht in het bouwproject te houden. Niet alleen de eisen van de gebruiker en het realiseren van het Programma van Eisen is belangrijk, maar ook de inpassing op de locatie, hoe het project is gebouwd en de duurzaamheid gedurende de levensduur van het gebouw bepalen het succes van het project.

Het is die integrale benadering van het bouwproces wat maakt dat Mannen in de ruimte een koploper is op het gebied van duurzaamheid.

duurzaam-bouwen_Ter_Aar_Manneninderuimte
Schanskorf gevuld met sloopmateriaal van de oude woning bij de Circulaire Villa in Ter Aar

Bouw uw project ook duurzaam.

Neem contact met ons op om uw project met ons te bespreken.