Zongericht, intelligent en adaptief bouwen

Duurzaam bouwen begint bij de eerste schets

Het is onze overtuiging dat duurzaam bouwen verder gaat dan een laag energieverbruik en een warmtepomp. Het wordt ook niet bereikt met alleen passiefhuistechnologie, biobased of circulair bouwen. Werkelijk duurzame architectuur ontstaat door op alle vlakken duurzaam te ontwerpen. In onze aanpak onderscheiden wij drie kernwaarden: zongericht bouwen, een intelligente gebouwschil en een hoog adaptatievermogen.

 

1. Zongericht bouwen

Gratis warmte van de zon is goed voor uw energierekening èn zorgt voor een fijner binnenklimaat.

De oriëntatie van de woning, het ontwerp van de plattegrond en de positie van de ramen hebben een grote invloed op de energiehuishouding van een gebouw. Berekeningen laten zien dat grote ramen op het zuiden door toetreding van zonwarmte bijdragen aan de verwarming van de woning in de lente, herfst en winter. Een goed geplaatste zonwering houdt de zomerzon buiten. Hierdoor kan de energievraag sterk gereduceerd worden. Dit betekent dat installaties een kleiner vermogen kunnen hebben of zelfs weggelaten kunnen worden.

 

2. Intelligente gebouwschil

Met software berekenen we exact het resultaat van meer gevelisolatie.

Een goed ontworpen gebouwschil bepaalt voor een groot deel de duurzaamheid en het comfort van een gebouw. Hiermee is investeren in de schil een zeer rendabele stap richting een duurzaam ontwerp. Niet alleen de isolatiewaarde is van belang bij een goede gebouwschil. Ook vochthuishouding, luchtkwaliteit en koudestraling worden bepaald door de kwaliteit van de schil. Dampopen bouwen en het gebruik van natuurlijke isolatiematerialen zijn daarom wat ons betreft de standaard.
Door middel van het rekenpakket van de Passiefhuisstandaard (PHPP-NL) kunnen wij betrouwbaar uitrekenen wat het effect is van betere isolatie op de warmtevraag.

 

3. Adaptatievermogen

Een gebouw zet je niet na het eerste gebruik bij het grof vuil.

45% van de afvalproductie in Nederland is afkomstig van de bouw. Sloopafval is hier in grote mate voor verantwoordelijk. Een duurzaam ontwerp wordt daarom niet alleen bepaald door de energiekosten tijdens het gebruik maar heeft ook een plan voor de lange termijn.

Enerzijds betekent dat zo flexibel mogelijk bouwen waardoor de levensduur van het gebouw verlengd wordt. Het gebouw kan dan eenvoudig aangepast aan een nieuw gebruik. Anderzijds is dat demontabel bouwen met recyclebare materialen, zodat na de levensduur het gebouw zonder milieuschade gesloopt kan worden.