Op weg naar duurzame
en circulaire architectuur.

Duurzaam bouwen begint vandaag.

Wat ons betreft is duurzaam en circulair bouwen geen ambitieus doel voor 2050. We kunnen er vandaag mee beginnen. Als architect maken we per project honderden kleine en grote keuzes: door bewust met deze keuzes om te gaan komt een volledig duurzame bouwwereld dichterbij.

Het doel is ons duidelijk.

Wij zien een bouwwereld voor ons waarbij alle grondstoffen hernieuwbaar zijn en projecten CO2, stikstof en energieneutraal gebouwd worden. Ecologisch diverse en duurzaam beheerde productiebossen leveren de grondstoffen voor houtproducten. Maatwerk prefab elementen worden gecombineerd met lokaal vakmanschap. Vervreemding, lokale economische uitputting en verarming in de vormgeving worden hiermee voorkomen. Het klimaat en de biodiversiteit spelen een belangrijke rol in het natuurinclusieve ontwerp.

Elk gebouw een stapje duurzamer.

In 2014 hebben we besloten dat biobased en energiebewust bouwen de toekomst heeft. Sindsdien is elk gebouw een steeds beetje duurzamer.

Inmiddels worden al onze ontwerpen in hout en met natuurlijk isolatiemateriaal gebouwd en optimaliseren wij de energiebalans van onze ontwerpen met behulp van het PassiefHuis Projecterings Pakket (PHPP). De uitwerking van de ontwerpen vindt plaats met behulp van BIMs (Building Information Models). Hierdoor zijn de foutmarges in de uitvoering kleiner met een hoogwaardiger en beter presterend gebouw als resultaat.

Projecten